AXEL

GALA DE CIRC

Circ

 

6 DE JULIOL
22h
 PARC DE LA REMUNTA/ ESCENARI PRINCIPAL

P

ròtesi és una peça de circ i dansa que gira al voltant de la feminitat i la performativitat de gènere. A través de l’acrobàcia, voguing i l’estètica. La peça mostrarà el viatge de descobriment identitari d’unx personatge no codificat sota cap gènere. Utilitzant unes sabates de taló com a fil conductor de la peça, descobrirem com la feminitat va més enllà de la objectivització i l’esclavitut del gènere binari en un viatge molt popstar.