LLUM DE FIDEU

SFUMATO

1 DE JULIOL
 18:45h
ESPECTACLE INTINERANT DESDE JARDIN CAN SUMARRO FINS AL PARC DE LA REMUNTA

<<Tornar

S

entir-te ocell, sentir-te peix, sentir-te planta, sentir-te menys humana.

/ Interespècies / Espai públic / Alteritat / Humans /

Vivim envoltats de persones i altres éssers vius. Però per quins motius prenem en consideració unes vides i unes altres no? Podem sentir empatia per un arbre, un peix o un ocell? Com ens pot arribar a transformar l’intent de posar-nos a la seva pell?

Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns) és una reflexió poètica, itinerant i immersiva sobre com ens relacionem amb aquells que són diferents a nosaltres, sobre les relacions que establim amb altres espècies a l’espai públic. Un viatge que busca difuminar els nostres límits com a humans, obrint escletxes per on puguin circular noves simpaties, cures i solidaritats.

Llum de Fideu comença a gestar-se a l’Institut del Teatre de Barcelona. Anna Claramonte i Marc Guillén senten que comparteixen una manera d’entendre el teatre i la vida. S’estrenen arran de la participació al programa Embrions 2021 del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou amb la presentació d’un primer extracte de Sfumato (assajant per la caiguda dels contorns).

Anna Claramonte ha col·laborat en espectacles de diverses companyies com La Fam, Eléctrico 28, La Santísima Trinidad o Visitants.

Marc Guillén ha treballat com a intèrpret i assistent de dramatúrgia. Actualment forma part del Laboratori dels Impossibles i ha començat a col·laborar amb la companyia Kamchàtka.