CIA INSOMNIA NOU CIRC

Malabars

Cerca Circ músical

2 DE JULIOL
19h

JARDINS DE CAN SUMARRO – PLAÇA – PARC DE LA REMUNTA


E

n aquesta nova etapa de la companyia INC Insomnia nou Circ, presenta al seu nou integrant i el seu ultim treball en procés: «El costat fosc de la Lluna». Notícies molt prompte.
En esta nueva etapa de la compañía INC Insomnia nuevo Circo, presenta a su nuevo integrante y parte de su ultimo trabajo en proceso: «El lado oscuro de la Luna». Noticias muy pronto.