MESURES ORGANITZATIVES

Es reduirà l’aforament de públic per poder garantir la distància mínima requerida entre les persones, segons la normativa vigent.

 • Es disposaran els seients de manera que es garanteixi la distància mínima requerida entre les persones, segons la normativa vigent.

 • Per poder garantir el control de l’aforament, únicament es podrà accedir al Festival havent realitzat la reserva de les entrades de cada sessió mitjançant la nostra pàgina web i aportant la mateixa en l’accés al recinte.

 • Els espais comuns del recinte del Festival oberts al públic (grades, seients, serveis, accessos,  …) es desinfectaran abans de cada sessió.

 • S’adequaran i delimitaran zones separades per evitar el contacte i garantir una distància de seguretat adequada entre les diferents companyies d’artistes, el personal de l’Organització, el personal tècnic …

 • Al llarg del recinte del Festival s’habilitaran punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic.

 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal de control de accés i d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
 • El personal de control d’accés desinfectarà les mans i prendrà la temperatura de totes les persones que acudeixin al Festival.

 • A la zona d’accés es delimitaran els espais mínims de seguretat que s’han de respectar per evitar aglomeracions de persones. Així mateix, el personal de l’Organització vetllarà pel seu compliment.

 • Es disposarà d’un servei mèdic bàsic i d’ambulància per a poder gestionar qualsevol incidència sanitària que pugui tenir lloc durant la celebració de l’esdeveniment.

 • Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa del festival en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
 • El Festival és un espai lliure de fums. No es podrà fumar a tot el recinte.

  MESURES INDIVIDUALS

 • L’ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones i en tots els espais del recinte. Fes un ús correcte de la mateixa en tot moment.

 • Respecta la distància de seguretat de 2 metres entre les persones en tot moment.

 • Sigues responsable i respecta la distància de seguretat entre grups, mantenint-te en la teva unitat familiar.
 • Redueix la lliure circulació pel recinte. Segueix la senyalització i contacta amb el personal de l’Organització davant de qualsevol incidència o consulta.

 • No oblidis la importància de la higiene de mans. Utilitza els dispensadors posats a la teva disposició.

 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal de control de accés i d’acomodació.

 • Serà necessari arribar als accessos al recinte amb un mínim de 15 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada i evitar aglomeracions.

 • Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

 • Segueix en tot moment les indicacions del personal de l’Organització i demana’ls ajuda sempre que la necessitis.

 • Un cop accedeixis al recinte no podràs sortir del mateix fins que finalitzi la sessió, excepte per força major. Una vegada que surtis, no podràs tornar a accedir al recinte. Consulta amb el personal de l’Organització.

 • Retira els residus que generis per facilitar la desinfecció dels espais i evitar contactes a terceres persones.

 • Si penses que pots tenir símptomes del COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del COVID-19, queda’t a casa.