LAS SISTARS

Duet acrobàtic

Gala de Circ

 

 

18 de Setembre
20.30h

D

ues dones, dues cadires i un xiclet.
El moviment i els portés acrobàtics recorreran un viatge poètic i absurd nascut del temps mort. És que quan  esperem, el temps es converteix en buit? Què et passa quan esperes?