CIRCO OLIVA

Malabars

2 DE JULIOL
20.15h
PARC DE LA REMUNTA

<<Tornar

D

os Homes, dues dones i la resignació davant del destí.  

La tragèdia s’anuncia des del principi, però qui ho viu? el públic o els artistes?  

Una tragèdia, una frustració, una catastrsofe. L’objectiu és posar en dubte el públic que no pot ser indiferent davant d’una successió d’esdeveniments tan catastròfics.