JAM

Presentació i animació

16 de Septembre
Parc de la Remunta

<<Tornar

E

l 2010, després de treballar en diferents companyies de teatre, decideixo emprendre  un projecte en solitari, de nom JAM, que basarà el treball en el pallasso i el teatre de carrer.

Espectáculos como Hats,  El Metre, Minute, Le voyage.